Cursos de Nautica Girona
www.cursosdenautica.cat
info@cursosdenautica.cat


  cursos de nautica
  Titulacions
  nautiques esportives
  Cursos de Nautica
  Cursos de Patro
Girona

   A Girona. Al costat de casa. La forma mes facil i comoda d'aconseguir el teu Titol Nautic de PNB, PEE-PER, IOT. A la teva zona. Truca'ns. Parking propi.

  
 
  Patro d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE)
  Patron de Embarcaciones de Recreo (PER)

Atribucions

  Permet el govern d'embarcacions de vela o motor, de fins a 15 metres d'eslora i amb una potencia igual a la homologada per la embarcacio, que es faci a la zona compresa entre la costa i la linia traçada paral·lelament a 12 milles, aixi com la navegacio interinsular en l'arxipelag balear i canari.

  Per al govern d'embarcacions a vela, a mes de les practiques establertes per a cada titol (motor), s'hauran de fer 16 hores com a minim, en un vaixell de vela.

  Aquestes practiques es realitzaran un cop per a qualsevol dels titols.

Patron de Embarcaciones de Recreo. PER

Cursos a Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, Cerdanyola, Lleida y a tota Catalunya.

Continguts

NOMENCLATURA NAUTICA
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
SEGURIDAD EN LA MAR
LEGISLACION
BALIZAMIENTO
REGLAMENTOS Y SEŃALES (RIPA)
MANIOBRAS
EMERGENCIAS EN LA MAR
METEOROLOGIA
TEORIA DE LA NAVEGACION
CARTA DE NAVEGACION

Com es l'examen de Patro d'Embarcacions d'Esbarjo?

  L'examen teoric de Patro d'Embarcacions d'Esbarjo consta de 45 preguntes tipus test. Sent el numero de preguntes variable en funcio del apartat, tal i com es detalla a continuacio:

NOMENCLATURA NAUTICA 4 Preguntes
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO 2 Preguntes
SEGURIDAD EN LA MAR 4 Preguntes
LEGISLACION 2 Preguntes
BALIZAMIENTO 5 Preguntes
REGLAMENTOS Y SEŃALES (RIPA) 10 Preguntes
MANIOBRAS 2 Preguntes
EMERGENCIAS EN LA MAR 3 Preguntes
METEOROLOGIA 4 Preguntes
TEORIA DE LA NAVEGACION 5 Preguntes
CARTAS DE NAVEGACION 4 Preguntes

  Per superar l'examen cal respondre correctament 32 preguntes (maxim 13 errors) i cumplir les següents condicions eliminatories:  
1) En l’apartat de Carta de Navegacio s'han de fer com a minim 2 be. 
2) De l’apartat de Reglamentos como a maxim es poden realitzar 5 errors.
3) De l’apartat de Balizamiento maxim 2 errors.

Condicions

Aprovar l'examen teoric corresponent.
Practiques obligatories a Motor: 16 hores.
Practiques obligatories de Radio: 12 hores de Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

Atribucions complementaries

Realitzant 24 hores de practiques opcionals, permet el govern d'embarcacions de fins a 24 metres d'eslora i navegacions compreses entre la costa peninsular i les Illes Balears.

 


Per a mes informacio ompli el formulari


Cursos de Nautica Girona
Tel. 93.346.37.99 - 629.558.105 - 609.622.232

Contacte només des de l’estranger
Skype: Cursosdenautica.com
Telčfon: WhatsApp

Horari de trucades: de 9 a 23 hores els 7 dies de la setmana.

www.cursosdenautica.cat

info@cursosdenautica.cat

Patron Navegacion Basica PNB Barcelona |
Patron Navegacion Basica PNB Sabadell |
Patron Navegacion Basica PNB Girona |
Patron Navegacion Basica PNB Cerdanyola |
Patron Embarcaciones Recreo PER Barcelona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Sabadell |
Patron Embarcaciones Recreo PER Girona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Cerdanyola |
Patron Yate Barcelona | Patron Yate Sabadell |
Patron Yate Girona | Patron Yate Cerdanyola |
Patron Vela Barcelona | Patron Vela Sabadell |
Patron Vela Girona | Patron Vela Cerdanyola |
COM | Llevant i Murcia | Banderas |
Mapa Web |