Cursos de Nautica Barcelona
www.cursosdenautica.cat
info@cursosdenautica.cat


  cursos de nautica
  Titulacions Nautiques
  Esportives
  Cursos de Nautica
  Cursos de Patro
  Practiques de Radio
 
  
 
 Practiques de Radio - Practicas de Radio

Segons la normativa actual, per obtenir qualsevol Titol Nautic Esportiu s'han de realitzar unes determinades hores de Practiques de Radio del Sistema de Trucada Selectiva Digital. LSD.
El nombre total d'aquestes practiques dependra del titol que es vulgui obtenir.

Patron de Vela

Cursos a Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, Cerdanyola, Lleida i a tota Catalunya.Hores de Practiques de Radio corresponents a cada titol.Patro de Navegacio Basica. PNB: Practiques obligatories de Radio: 4 hores de formacio de Radiocomunicacions o 12 hores Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

Patro d'Embarcacions d'Esbarjo. PER: Practiques de 12 hores de Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

Patro de Iot. PI.: Practiques de 12 hores de Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

Capita de Iot. CI.: Practiques de 12 hores de Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.Per a mes informacio ompli el   formulari


Cursosdenautica.cat
Tel. 93.346.37.99 - 629.558.105 - 609.622.232

Contacte només des de l’estranger
Skype: Cursosdenautica.com
Telèfon: WhatsApp

Horari de trucades: de 9 a 23 hores els 7 dies de la setmana.

www.cursosdenautica.cat

info@cursosdenautica.cat


Patron Navegacion Basica PNB Barcelona |
Patron Navegacion Basica PNB Sabadell |
Patron Navegacion Basica PNB Girona |
Patron Navegacion Basica PNB Cerdanyola |
Patron Embarcaciones Recreo PER Barcelona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Sabadell |
Patron Embarcaciones Recreo PER Girona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Cerdanyola |
Patron Yate Barcelona | Patron Yate Sabadell |
Patron Yate Girona | Patron Yate Cerdanyola |
Patron Vela Barcelona | Patron Vela Sabadell |
Patron Vela Girona | Patron Vela Cerdanyola |
COM | Llevant i Murcia | Banderas |
Mapa Web |